Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
370/QĐ-UBND, UBND huyện Ea Kar 25/05/2020 Quyết định, Về việc ban hanh Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.